Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Projekt Partnerski - WTEiI

Projekt pt.: „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą
dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik”, POWR.02.15.00-00-2006/18 współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla zawodów technik elektronik i technik mechatronik” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki – Projekt nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany od: 2019-01-01 do: 2021-12-31

Projekt partnerski:

 • Wnioskodawca – Lider Gmina Miasta Radomia – koordynator Wnioskodawcy – Lidera – Pani Beata Ogorzałek
 • Partner Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – koordynator Partnera dr Ewa Ferensztajn-Galardos

Wartość projektu:  1 489 236,00 zł
Wkład funduszy UE:  1 255 128,10 zł

Cel główny Projektu: Wypracowanie i upowszechnianie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z Radomia z uczelnią wyższą dla nauczania w 2 zawodach z branży elektroniczno – mechatronicznej do XII 2021 roku.

Cele szczegółowe Projektu:

 • Wypracowanie 2 modeli współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi dla kształcenia w zawodach z branży elektroniczno – mechatronicznej dzięki opracowaniu przykładowych programów nauczania, organizacji zajęć, propozycji działań mających na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli z nowymi technikami i technologiami oraz przykładowych form doskonalenia nauczycieli.
 • Wdrożenie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy uczelni i szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik dzięki działaniom pilotażowym w utworzonej klasie patronackiej
 • Wdrożenie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy uczelni i szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektronik dzięki działaniom pilotażowym w utworzonej klasie patronackiej
 • Wzrost kompetencji 90% nauczycieli w zakresie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Planowane do zrealizowania zadania przez Partnera Projektu –  Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki obejmują:

 1. Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla kształcenia w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik, w tym:
 • Wypracowanie modeli współpracy szkoły zawodowej z uczelnią wyższą dla kształcenia w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik
 • Ewaluacja działań pilotażowych dla zawodu technik mechatronik i technik elektronik
 • Recenzja przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych
 1. Pilotaż prowadzonych działań w zawodzie technik mechatronik, w tym:
 • Prowadzenie zajęć teoretyczno – praktycznych w szkole z podstaw rysunku technicznego
 • Prowadzenie zajęć na uczelni z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Zajęcia na uczelni – zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć z rysunku technicznego w zawodzie technik mechatronik i podstaw elektrotechniki w zaw. technik elektronik
 1. Pilotaż prowadzonych działań w zawodzie technik elektronik, w tym:
 • Zajęcia w szkole z podstaw elektrotechniki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Zajęcia na uczelni z zakresu elektrotechniki i elektroniki
 1. Doskonalenie nauczycieli – przeprowadzenie kursów/szkoleń
 • Szkolenie dla nauczycieli na UTH z zakresu wykorzystania fotowoltaicznych źródeł energii elektrycznej

W ramach Projektu UTH otrzyma wsparcie w postaci sprzętu, który będzie wykorzystywany na innowacyjnych zajęciach prowadzonych przez Pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, a sama udzieli wsparcia merytorycznego szkole zarówno podczas opracowywania modelu, jak i na etapie pilotażu oraz w kolejnych etapach nauczania. Udział szkoły wyższej jest immanentnym elementem procesu nauczania w szkole zawodowej.

       

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close