Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Prace Badawcze

 „Analiza innowacyjnych technologii teleinformatycznych pod kątem poprawy bezpieczeństwa w transporcie lądowym z uwzględnieniem turystyki”

Celem pracy jest analiza nowych technologii wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Opracowane zostaną modele nowej generacji  systemów sterowania ruchem kolejowym wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, takie jak sieci komputerowe oraz standardy transmisji przewodowej i bezprzewodowej. Opracowane zostanie również oprogramowanie do koncepcji systemu ostrzegania o zbliżającym się innym pojeździe. W oparciu o aparat matematyczny zostanie przeprowadzona analiza dotycząca wpływu nowych technologii na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym.

„Analiza właściwości i badania symulacyjne układów pomiarowych wielkości dynamicznych w oparciu o rachunek różniczkowo-całkowy niecałkowitych rzędów”

Celem pracy jest analiza nowego sposobu modelowania właściwości dynamicznych układów pomiarowych za pomocą rachunku różniczkowo-całkowego niecałkowitych rzędów oraz porównanie i ocena dokładności odtwarzania tego typu modelowania w stosunku do modelowania za pomocą transmisji operatorowych i równań różniczkowych o niecałkowitych rzędach. Przewidywane główne wyniki badawcze to analiza możliwości modelowania układów pneumatycznych i elektropneumatycznych za pomocą rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów w odniesieniu do odpowiedzi rzeczywistych układów. 

 „Koncepcja systemu obszarowej kontroli nie zajętości torów i rozjazdów kolejowych”

W pracy zostanie przeprowadzona analiza metod i systemów kontroli nie zajętości torów i rozjazdów stosowanych w kolejnictwie polskim. Przedstawiona będzie koncepcja kompleksowego systemu obszarowej kontroli nie zajętości odcinków kolejowych nowej generacji. Zostanie wykonany prototyp interfejsu do czujników osi oraz przeprowadzone będą badania systemów sterowania ruchem kolejowym uwzględnionych w przyjętej koncepcji oraz ich wyniki. Opracowane programy pozwolą na przyspieszenie i zwiększenie niezawodności projektowania systemów sterowania wykorzystujących logikę rewersyjną.

 

„Metoda zapewnienia bezpieczeństwa transmisji w bezprzewodowych systemach sterowania ruchem kolejowym”

Cel pracy: Rozwój systemów sterowania ruchem kolejowym (srk) jest procesem badawczym, w którym dąży się m.in. do stosowania nowoczesnych technologii. Jednym  z aktualnych obszarów badań jest zapewnienie  bezpieczeństwa bezprzewodowej transmisji danych w rozproszonych systemach srk. Celem drugiego etapu pracy jest opracowanie oprogramowania komputerowego, w którym zaimplementowane zostaną wybrane funkcje bezpieczeństwa. Umożliwi to przeprowadzenie badań w zakresie przydatności metod przeciwdziałania zagrożeniom w systemach transmisji danych systemów srk.

„Wykorzystanie systemów telekomunikacyjnych czwartej generacji do sterowania ruchem pociągów”

Cel pracy: Analiza i weryfikacja technologii antenowej MIMO dla efektywnej transmisji danych w kolejowych systemach sterowania ruchem kołowym. W pracy przedstawiona zostanie analiza technologii antenowej MIMO w aspekcie handoveru oraz opóźnień transmisji pomiędzy urządzeniami stacyjnymi oraz pociągiem.

„Moduły komunikacji bezprzewodowej w transporcie – RFID”

Celem przeprowadzonych badań jest uzyskanie wiedzy na temat technologii komunikacji radiowej a także przeprowadzenia testów jej wykorzystania w systemach transportowych. Zaplanowane badania mają na celu wykorzystanie przygotowanych modeli bazujących na platformach Arduino oraz Raspberry Pi, które zostały wykorzystane do przygotowywania systemów wbudowanych. Dzięki  zastosowaniu ww. technologii i skonfigurowaniu czytnika RFID możliwe było  przygotowanie stacji badawczej  pozwalającej na testy modułów komunikacji bezprzewodowej. Technologia RFID znajduje  swoje zastosowanie m.in. w transporcie. Dzięki jej wykorzystaniu możliwe jest  szybkie namierzanie i monitorowanie przesyłek  zarówno w transporcie intermodalnym jak i konwencjonalnym.

 

„Organizacja i wyposażenie laboratorium systemów sterowania pojazdów szynowych współpracujących z fotowoltaicznym układem zasilania”

Projekt realizowany w ramach programu Polska pomoc rozwojowa 2014 
Projekt realizowany w składzie:

Lider: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTHRad.)

Partnerzy: 

  • Ukraińska Państwowa Akademii Transportu Kolejowego w Charkowie (UPATK Charków)
  • MEDCOM Sp. Z o.o Warszawa\

Cel projektu: stworzenie oraz wdrożenie merytorycznego i praktycznego narzędzia do edukacji 
w dziedzinie prowadzenia ruchu trakcyjnego z pierwszoplanowym kryterium energooszczędności. Elementem bazowym projektu będzie nowoczesne stanowisko, pełniące funkcje reprogramowalnego symulatora kierowania procesem ruchu kolejowego. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych służb kolejowych, kadry naukowej, studentów Ukraińskiej Państwowej Akademii Transportu Kolejowego w Charkowie. Poprzez zastosowanie zdobytej wiedzy nastąpi zmniejszenie energochłonności procesu transportowego. 

Działania projektowe: 

  1. Opracowanie koncepcji laboratorium oraz założeń konstrukcyjnych symulatora z uwzględnieniem celów edukacyjno-szkoleniowych.
  2. Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej elektrycznej i mechanicznej symulatora oraz napisanie oprogramowania uwzględniającego wykorzystanie dla celów edukacyjno-szkoleniowych oraz praktycznej nauki programowania.
  3. Wykonanie symulatora w postaci kompletnego pulpitu maszynisty wraz z komputerem głównym, sterownikami wagonowymi, pomocniczymi, wejściami i wyjściami do magistrali CAN, MVB, WTB, I/O, układem zasilania, złączami, opisem elementów wykonawczych.
  4. Opracowanie instrukcji obsługi oraz materiałów szkoleniowych, wydrukowanie materiałów szkoleniowych.
  5. Opracowanie i wydrukowanie tablic szkoleniowych.
  6. Zorganizowanie szkoleń dotyczących obsługi i programowania na symulatorze oraz seminarium na temat nowoczesnych systemów sterowania w pojazdach trakcyjnych.
  7. Transport symulatora do Charkowa, montaż i uruchomienie symulatora.
  8. Opublikowanie artykułów nt. projektu w czasopismach specjalistycznych krajowych i ukraińskich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close