Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Postępowania habilitacyjne

Dr inż. Konrad Krzysztoszek złożył wniosek za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH w dyscyplinie INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT.

Skład Komisji Habilitacyjnej:

przewodniczący komisji – prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. inż. Aldona Kuśmińka-Fijałkowska – UTH w Radomiu
recenzent komisji – prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha – Politechnika Poznańska
recenzent komisji – dr hab. Jerzy Herdzik – Uniwersytet Morski w Gdyni
recenzent komisji – dr hab. inż. Paweł Grzegorz Droździel – Politechnika Lubelska
recenzent komisji – prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski – Wyższa Szkoła Bankowa ww Wrocławiu
członek komisji – prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – UTH w Radomiu

Do pobrania

Dr inż. Jerzy Wojciechowski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Jerzy Wojciechowski wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

08.11.2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Aldona Kuśmińka-Fijałkowska – UTH w Radomiu
recenzent – prof Bogusław Łazarz – Politechnika Śląska w Gliwicach
recenzent – prof. Zbigniew Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
recenzent – prof. Jacek Pielecha – Politechnika Poznańska
członek komisji – dr hab. Jerzy Herdzik – Uniwersytet Morski w Gdyni
członek komisji – prof. Jerzy Kwaśnikowski – Wyższ Szkoła Bankowa ww Wrocławiu

Do pobrania

Dr inż. Tomasz Neumann złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasz Neumann wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

10.05.2019 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Aldona Kuśmińska-Fijałkowska – UTH w Radomiu
recenzent – prof. Tomasz Szubrycht – Akademia Morska w Gdyni
recenzent – dr hab. Mariusz Wąż – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
recenzent – dr hab. Mirosław Gerigk – Politechnika Gdańska
członek komisji -dr hab. Wojciech Ślączka – Akademia Morska w Szczecinie
członek komisji – dr hab. Jerzy Mikulski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Do pobrania

Dr inż. Tomasz Ciszewski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasz Ciszewski wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

07.09.2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Tomasz Perzyński – UTH w Radomiu
recenzent – prof Andrzej Lewiński – UTH w Radomiu
recenzent – prof. Marek Idzior – Politechnika Poznańska
recenzent – prof. Jerzy Kwaśnikowski – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
członek komisji – dr hab. Roman Pniewski – UTH w Radomiu
członek komisji – dr hab. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna

Do pobrania

Dr inż. Andrzej Krzyszkowski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Andrzej Krzyszkowski wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

07.09.2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Jerzy Szymański – UTH w Radomiu
recenzent – prof. Mirosław Luft – UTH w Radomiu
recenzent – dr hab. Adam Kadziński – Politechnika Poznańska
recenzent – prof. Marek Sitarz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
członek komisji – prof. Andrzej Lewiński – UTH w Radomiu
członek komisji – dr hab. Adam Radomyski – Wyższa Szkoła Oficerska w Dęblinie

Do pobrania

Dr inż.  Aldona Kuśmińska – Fijałkowska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Aldona Kuśmińska – Fijałkowska wskazała Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

13.04.2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Tomasz Perzyński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – dr hab. Wojciech Ślączka – Akademia Morska w Szczecinie
recenzent – prof. Agnieszka Merkisz-Guranowska – Politechnika Poznańska
recenzent – prof. Andrzej Lewiński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – dr hab. Renata Żochowska – Politechnika Śląska w Gliwicach
członek komisji – prof. Jerzy Kisilowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Do pobrania

Dr inż. Waldemar Nowakowski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Waldemar Nowakowski wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

13.04.2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Andrzej Rogowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – dr hab. Jerzy Mikulski – Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach
recenzent – prof. Bogusław Łazarz – Politechnika Śląska w Gliwicach
recenzent – prof. Tadeusz Niedziela – Politechnika Warszawska
członek komisji – dr hab. Jarosław Moczarski – Instytut Kolejnictwa w Warszawie
członek komisji – dr hab. Andrzej Szymanek – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Do pobrania

Dr inż. Tomasz Perzyński złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasz Perzyński wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

09.12.2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Mieczysław Kornaszewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – prof. Marek Sitarz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
recenzent – dr hab. Adam Kadziński – Politechnika Poznańska
recenzent – prof. Zygmunt Strzyżakowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – dr hab. Jarosław Moczarski – Politechnika Warszawska
członek komisji – prof. Stefan Jackowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Do pobrania

Dr inż. Jerzy Herdzik złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Jerzy Herdzik wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Andrzej Rogowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – dr hab. Zbigniew Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
recenzent – dr hab. Mirosław Gerigk – Politechnika Gdańska
recenzent – prof. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – dr hab. Piotr Sawicki – Politechnika Poznańska
członek komisji – dr hab. Piotr Bojarczak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 24.02.2017 r. – Rada Wydziału Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Do pobrania

Dr inż Jerzy Szymański złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż Jerzy Szymański wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

04.12.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. inż. Roman Pniewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – prof. Stanisław Piróg – Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
recenzent – prof. Andrzej Sikorski – Politechnika Białostocka
recenzent – prof. Janusz Dyduch – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – dr hab. Rafał Burdzik – Politechnika Śląska w Gliwicach
członek komisji – prof. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Do pobrania

Dr inż. Jacek Paś złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Jacek Paś wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

04.11.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

11.12.2015 r. Rada Wydziału Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w  sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

15.01.2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. inż. Marcin Chrzan – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – prof. Krzysztof Karwowski – Politechnika Gdańska
recenzent – prof. Marian Jósko – Politechnika Poznańska
recenzent – prof. Andrzej Lewiński – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – prof. Maciej Woropay – Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie
członek komisji – prof. Elżbieta Szychta – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

29.04.2016 r. – Rada Wydziału Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Do pobrania

Dr inż. Henryk Śniegocki złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Henryk Śniegocki wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

19.01.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

13.03.2015 r. Rada Wydziału Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w  sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

10.04.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – prof. Roman Nadolski – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
recenzent – prof. Marek Idzior – Politechnika Poznańska
recenzent – prof. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – prof. Bogusław Łazarz – Politechnika Śląska w Gliwicach
członek komisji – prof. Elżbieta Szychta – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

16.09.2015 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie jednomyślnie uchwały o opini w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż.  Henrykowi Śniegockiemu.

09.10.2015 r. – Rada Wydziału Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Do pobrania

Dr inż. Ryszard Wawruch złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Ryszard Wawruch wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

25.03.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

29.05.2015 r. Rada Wydziału Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w  sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

12.06.2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Andrzej Rogowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – prof. Stanisław Gucma- Akademia Morska w Szczecinie
recenzent – prof. Jan Gruszecki – Politechnika Rzeszowska
recenzent komisji – prof. Elżbieta Szychta – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – dr hab. Marzena Nowakowska – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
członek komisji – prof. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

16.09.2015 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie jednomyślnie uchwały o opini w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż.  Ryszardowi Wawruch.

09.10.2015 r. – Rada Wydziału Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Do pobrania

Dr inż. Jakub Montewka z Uniwersytetu Aalto – Finlandia złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Jakub Montewk wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

12.11.2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

12.12.2014 r. Rada Wydziału Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w  sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

09.01.2015 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Piotr Bojarczak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – prof. Jerzy Merkisz – Politechnika Poznańska
recenzent – dr hab. Adam Weintrit – Akademia Morska w Gdyni
recenzent – prof. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – dr hab. Zbigniew Pietrzykowski – Akademia Morska w Szczecinie
członek komisji – prof. Mirosław Luft – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Do pobrania

Dr inż. Andrzej Wojciechowski z Instytutu Transportu Samochodowego złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Andrzej Wojciechowski wskazał Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

22.04.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

24.05.2013 r. Rada Wydziału Wydziału Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w  sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

07.06.2013 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Piotr Lesiak – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
recenzent – dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska – Politechnika Poznańska
recenzent – prof. Krzysztof Czupryński – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
recenzent komisji – prof. Leszek Szychta – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
członek komisji – dr hab. Mirosław Nader – Politechnika Warszawska
członek komisji – prof. Mirosław Luft – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

25.09.2013 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie jednomyślnie uchwały o opini w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Andrzejowi Wojciechowskiemu.

11.10.2013 r. – Rada Wydziału Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Do pobrania

Dr Lidia Żakowska z Politechniki Krakowskiej złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie Nauk TECHNICZNYCH w dyscyplinie TRANSPORT.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Lidia Żakowska wskazała Radę Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej.

31.05.2012 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

29.06.2012 r. Rada Wydziału Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w  sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

07.09.2012 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w skład której wchodzą:

przewodniczący komisji – prof. Jerzy Manerowski – Politechnika Warszawska
sekretarz komisji – dr hab. Piotr Lesiak – Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
recenzent – dr hab. Wiesław Starowicz – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
recenzent – prof. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
recenzent komisji – prof. Janusz Dyduch – Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
członek komisji – dr hab. Gerard Krawczyk – Politechnika Warszawska
członek komisji – prof. Mirosław Luft – Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

21.01.2013 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały większością głosów o opini w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Lidi Żakowskiej.

22.02.2013 r. – Rada Wydziału Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close