Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Praktyki studenckie

Organizacja praktyk studenckich w roku akademickim 2021/2022
Informacje ogólne

Praktyki studenckie dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego odbywają się na podstawie:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 – tekst ujednolicony przez Kancelarię Sejmu RP z dnia 26.10.2016 r.)
 • Zarządzenia Rektora UTH Radom w sprawie zasad organizacji studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych (Zarządzenie Rektora R-5/2006 oraz aneksy).
 • Regulaminu Studiów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
 • Standardów kształcenia dla kierunków: Transport i Logistyka, Elektrotechnika,  Informatyka Techniczna oraz Turystyka i Rekreacja.
 • Planu studiów obowiązujących na wydziale.

  W roku akademickim 2021/2022 do odbycia praktyk zobowiązani są studenci:

a) kierunek TRANSPORT i LOGISTYKA

  • II roku (IV semestr) studiów stacjonarnych
  • II roku (IV semestr) studiów niestacjonarnych

b) kierunek ELEKTROTECHNIKA

  • II roku (IV semestr) studiów stacjonarnych
  • III roku (VI semestr) studiów niestacjonarnych

c) kierunek TURYSTYKA I REKREACJA

  • II roku (IV semestr) studiów stacjonarnych.

d) kierunek INFORMATYKA TECHNICZNA

  • III roku (po VI semestrze, rygor zaliczenia VII sem.).

  Okres odbywania praktyki

Praktyki powinny odbywać się w okresie wakacyjnym – na podstawie „Porozumienia w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych” zawartego pomiędzy UTH a wybranym przez studenta zakładem pracy oraz Skierowania na praktykę zawodową.
Studenci mogą ubiegać się o odbycie praktyki w okresie poza przerwą wakacyjną – decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału, na podstawie podania złożonego przez studenta. Praktyka taka nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, – którzy nie są objęci ubezpieczeniem NNW, zobowiązani są na własny koszt do zawarcia umowy ubezpieczenia na okres odbywania praktyki.

II. Warunki zaliczenia praktyki:

 1. Studenci odbywający praktykę składają bezpośredniemu opiekunowi praktyk dokumenty:

  a) przed praktyką

  • Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych – w dwóch egzemplarzach (zał. 1 – pobierz),
  • Skierowanie – w dwóch egzemplarzach (zał. 2 – pobierz),
  • Potwierdzenie ubezpiecznia NNW,
  • Formularz weryfikacji organizatora praktyk (pobierz).
  • Program praktyk podpisany przez Organizatora praktyk,

             b) po praktyce

 1. W przypadku ubiegania się o zaliczenie praktyki na podstawie pracy (działalności) zawodowej, udziału w obozie naukowym lub innej praktyce – student powinien do 15 kwietnia 2022r. złożyć:
  • Wniosek i Formularz zaliczenia praktyki (zał. 5 – pobierz),
  • Kserokopie dokumentów będących podstawą skorzystania z tej formy zaliczenia praktyki.

III. Wykaz firm, z którymi Uczelnia podpisała listy intencyjne,umowy, porozumienia o współpracy w okresie od 2010 r. dostępny jest po zalogowaniu na Wirtualną Uczelnię w zakładce „Współpraca z firmami”.

IV. Opiekunowie praktyk:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close