Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

Uniwersytet dzieciom - WTEiI

Projekt „Uniwersytet dzieciom”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt organizowany jest  przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (zwanym dalej UTH Rad.) przy współudziale Urzędu Miejskiego  w Radomiu i Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 270 dzieci szkół podstawowych Radomia i powiatu, z klas I-VIII poprzez uczestniczenie w wykładach, warsztatach i laboratoriach, organizowanych przez Uniwersytet do 2022 roku.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych POWER 2014-2020, Działanie 3.1, poprzez podniesienie świadomości dzieci dotyczącej znaczenia wiedzy w życiu oraz potrzebę ciągłego uczenia się i wykorzystania wiedzy w przyszłości na rynku pracy,
Zdobywanie wiedzy odbywa się w systemie „Nauka przez zabawę”

Zadanie 6 – WTiE – Transport przyjazny dzieciom i turystyce

Klasy 1-3 – „Ciekawie i bezpiecznie”

 1. Radom w legendach. Spacer po Radomiu w poszukiwaniu symboli miasta.
 2. Bezpieczne zachowanie na drodze. Przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.
 3. Co decyduje o naszym bezpieczeństwie w ruchu drogowym?
 4. Zajęcia ruchowe w wykorzystaniem Zestawu „Miasteczko Umiejętności Drogowych AUTOCHODZIK” (Autochodzik to zestaw złożony z makiety drogi, znaków i sygnalizacji drogowej oraz samochodzików, pozwalający poprzez zabawę, uczyć dzieci podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach).
 5. Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów „Autochodzika”

Do zajęć będzie wykorzystany Zestaw „Miasteczko Umiejętności Drogowych AUTOCHODZIK”. W formie zabawy dzieci poznają obowiązki uczestników ruchu, będą ćwiczyć właściwe postawy i uczyć się prawidłowych nawyków.

Klasy 4-6 – „Bezpieczna droga do szkoły z kartą rowerową”

 1. Jak zachować się bezpiecznie w ruchu drogowym podczas jazdy rowerem.
 2. Warsztaty „Bezpieczna droga do szkoły z kartą rowerową”.
 3. Sprawdzenie umiejętności praktycznych w rowerowym w „Mobilnym miasteczku ruchu drogowego”.
 4. Wycieczka rowerowa po Puszczy Kozienickiej w poszukiwaniu atrakcji przyrodniczych.

Klasy 7-8 – „Cekawie i bezpiecznie na wodzie”

 1. Zasady zachowania na wodzie.
 2. ABC pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzić będą ratownicy medyczni.

Zajęcia dla klas 4-6 – 25.05.2019 r.
Zajęcia dla klas 1-3 – 08.06.2019 r.
Zajęcia dla klas 7-8 – 15.06.2019 r.
 

Wydział Transportu i Elektrotechniki zaprasza na zajęcia dla klas 1-3 w dniu 8 czerwca 2019 roku

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10:00 w sali 126 w budynku WTiE, ul. Malczewskiego 29.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu  „Uniwersytet dzieciom”, WND-POWR.03.01.00-00-T205/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram zajęć 
(pobierz)Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-6 na zajęcia w dniu 25.05.2018 r.

Zajęcia będą prowadzone na Wydziale Transportu i Elektrotechniki,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
(26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, budynek WTiE, sala 137).

Zajęcia rozpoczną się od wprowadzenia teoretycznego w zakresie bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym podczas jazdy rowerem oraz przedstawieniem ciekawostek turystycznych w najbliższej okolicy.

W drugiej części zajęć przewidziane są zajęcia praktyczne w miasteczku ruchu drogowego.

Na zakończenie zajęć planowana jest wycieczka rowerowa (piesza dla osób, które nie będą dysponować rowerem) na Bulwary nad Mleczną oraz Piotrówkę.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach również Rodziców i Opiekunów.

Osoby dysponujące rowerem prosimy o zabranie go na zajęcia.

Serdecznie zapraszamy


Informujemy, że poszukujemy 2 osoby chętne do wzięcia udziału we współprowadzeniu zajęć dla uczniów szkoły podstawowej w następującym zakresie:

 • klasy 1-3 – bezpiecznego zachowanie na drodze oraz przygotowania dzieci do samodzielności w ruchu drogowym,
 • klasy 4-6 – bezpiecznego zachowania  w ruchu drogowym podczas jazdy rowerem.

Wymagana jest znajomość zasad ruchu drogowego oraz procedur dotyczących funkcjonowania dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Uniwersytet dzieciom”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Oferty udziału w prowadzeniu zajęć proszę składać do 20.05.2019 r. osobiście w Biurze projektu na Wydziale Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, Budynek WTiE pok. 129, 142 lub drogą elektroniczną (e-mail: m.mroz@uthrad.pl).

Biuro Projektu WTEiI
26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
Budynek Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, pokój 142.
tel. 483617765

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close