Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

„Zintegrowany Program UTHRad.”, POWR.03.05.00-00-Z105/17

Informujemy o rozpoczęciu procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy na zrealizowanie usługi szkoleniowej w zakresie analiz elektromagnetycznych w oprogramowaniu ANSYS Maxwell 2D/3D – 8 osób oraz wyznaczenie pola prędkości i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych – 6 osób, pracowników Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki obejmującego następującą tematykę:

  • ANSYS Maxwell 2D/3D,
  • środowisko MAXWELL: struktura programu; definiowanie podstawowych parametrów projektu- siatka MES, warunki brzegowe, parametry materiałowe; obliczenia i interpretacja wyników,
  • analiza stanów przejściowych,
  • obliczenia magnetostatyczne,
  • analiza harmoniczna.

Szkolenie w zakresie wyznaczenie pola prędkości i temperatury dla układów scalonych, PCB, układów elektronicznych i innych – ANSYS Icepak:

  • struktura i działanie programu Icepak,
  • typy obiektów i biblioteka Icepak,
  • import geometrii i ustawianie Solwera,
  • analiza wyników,
  • analiza parametryczna.

Program szkolenia powinien obejmować minimum 18 godzin.

Szkolenie powinno być zakończone wydaniem certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu.

Usługa szkoleniowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych – Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z105/17. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty z dopiskiem: „ZO-WTEiI- Z105/17-1.2022” prosimy składać w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 na adres Biura Projektu WTEiI: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. 142 lub pocztą elektroniczną na adres: z105wtie@uthrad.pl.

Szczegółowe informacje

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close